The Glorias (2020)  กลอเรีย

The Glorias (2020) กลอเรีย

เรื่องราวของไอคอนสตรีนิยมในวัยเด็กของ Gloria Steinem และอิทธิพลที่มีต่อชีวิตของเธอในฐานะนักเขียนนักเคลื่อนไหว และนักจัดรายการเพื่อสิทธิสตรีทั่วโลก!!!


0 นาที 76

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน